Hozzájáruló nyilatkozat & általános használati feltételek

Általános használati feltételek - www.pappas.hu

Ezen honlap és/vagy a rendelkezésre bocsátott fájlok letöltésével a használó elfogadja a következő használati feltételeket:

1.  Szellemi javakkal kapcsolatos jogok:

A honlap teljes tartalma, valamennyi szöveg, képanyag, grafikon és logo, ill. egyéb erről a szerverről letölthető adat szerzői jog- és márkavédelem alatt áll.

2.  Megengedett használat:

A weboldal és a letöltések kizárólag magán célú, nem kereskedelmi használata engedélyezett. Más, ezzel ellentétes használat, különösen reklám, ipari célok, sokszorosítás vagy terjesztés tilos, ilyen célú és jellegű használat kizárólag a Pappas Auto Magyarország Kft. előzetes írásos beleegyezésével történhet.(info@pappas.hu).

3. Felelősség:

Nem vállalunk felelősséget a weboldalon található információk aktualitásáért, pontosságáért és teljességéért, beleértve a termékek műszaki adatait is. Nem vállalunk felelősséget továbbá a sajtó hibákért, és az ebből adódó hibás megjelenítésért. Az ezen az oldalon kínált termékek esetében fenntartjuk a változtatás jogát. A képeken adott esetben extra felszereltséget és tartozékokat láthatnak, amelyeket a szériafelszereltség nem tartalmaz.

A rendelkezésre álló fájlok letöltése a használó egyéni felelőssége. Kizárt bármely felelősség a használat által okozott közvetlen vagy közvetett károk esetén. Ugyanez vonatkozik az adatvesztésre és az elmaradt haszonra is.

4. Linkek:

A honlapunkon megjelenő idegen Internet oldalak tartalmáért nem vállalunk felelősséget, ezek csupán információkkal szolgálnak a látogatónak. Cégünk nincs befolyással ezen honlapok tartalmára, ez nem része internetes bemutatónknak.

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok felhasználásához és kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A Pappas Auto Magyarország Kft. (adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-55458/2012), mint hivatalos Mercedes-Benz, EvoBus, smart, Lancia, Jeep, Kia, Fiat, Fiat Professional, DAF, Iveco márkakereskedés és márkaszerviz adatkezelőként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Ön hozzájárulását adta. Jelen nyilatkozat útján Ön az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Ön által engedélyezett módon a Pappas Auto Magyarország Kft. az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza. Az adatkezelés célja a Pappas Auto Magyarország Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások ajánlása, értékesítése, a fennálló szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, valamint folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és direkt marketing tevékenység végzése. Jelen nyilatkozat útján Ön önkéntes és határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy az előzőekben megjelölt célok megvalósítása érdekében a Pappas Auto Magyarország Kft. Önt telefonon, SMS-ben, postai úton vagy e-mailben megkeresse. Jelen nyilatkozatával Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a megadott személyes adatait a Pappas Auto Magyarország Kft. az előbb felsorolt célok megvalósítása érdekében adatfeldolgozói, valamint a FCA CEE KFt. és azok adatfeldolgozói számára továbbítsa. Ön az adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: Pappas Auto Magyarország Kft. 1133 Budapest, Kárpát u. 21. vagy info@pappas.hu. Kérését a Pappas Auto Magyarország Kft. igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet. Jelen nyilatkozat útján Ön kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatban foglaltakat megértette és a fentiekben rögzített személyes adatai kezeléséhez a jelen nyilatkozatban rögzített módon hozzájárul. Kijelenti továbbá, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását önkéntesen, a szükséges tájékoztatást követően adta meg.

Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google“) webes elemző szolgáltatását használja.  A Google Analytics olyan un. „cookie“-kat, szövegadatokat használ, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és ezek lehetővé teszik az Ön honlap használatának elemzését. Azokat cookie-k által nyert, ennek a honlapnak az Ön általi használatáról szóló információkat rendszerint továbbítják a Google egyik az USA-ban található szerverére, és ott tárolják azokat.

Amennyiben az IP-anonimitás ezen a honlapon aktiválva van, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezmény más szerződéses államaiban előzőleg lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül az Ön teljes IP-címe továbbításra a Google szerverére az USA-ba, majd ott lerövidítésre. Ezen honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy Ön hogyan használja ezt a honlapot, hogy a honlap felhasználói aktivitásáról jelentéseket készítsen, és hogy a honlap üzemeltetője részére a honlap használatával ill. az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által közvetített IP-cím a Google más adataival nem kerül egyesítésre. A cookie-k tárolását a böngésző szoftverének megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja; azonban szeretnénk arra felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját teljeskörűen használni. Ezen felül lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k által nyert, az  Ön weboldal használatával kapcsolatos adatok továbbítását (beleértve az Ön IP-címét) a Google részére, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző plugin alkalmazást letölti és telepíti a számítógépére.

Hirdetési adatkezelés

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, a Pappas Auto Magyarország Kft. hirdetéseit az internetes webhelyeken jelenítik meg.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a Pappas Auto Magyarország Kft.. webhelyén, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. ( a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jai is letilthatóak.)