Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

1. Bevezetés

Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: Pappas Auto) által végzett, új és használt gépjárművek értékesítéséhez és szervízeléséhez kötődő adatkezelési tevékenységekről.

A Pappas Auto rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a Pappas Auto, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségen: adatvedelem@pappas.hu 

 

2. Ki az adatkezelésért felelős?

 

A Pappas Auto Magyarország Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) a személyes adatokat a mindenkori adatvédelmi jogszabályok és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Pappas Auto Magyarország Kft. elérhetőségei:

Székhely: 1113 Budapest, Kárpát utca 21. 

E-mail: info@pappas.hu 

A Pappas Auto adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

 

3. Adatkezelési tevékenységek ismertetése

 

Az Ön személyes adatait az üzleti kapcsolat jellege szerint az alább részletezett célok érdekében kezeljük. Ha az alábbiaktól eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, azt megelőzően tájékoztatni fogjuk Önt ezen eltérő célról és minden releváns információról.
 

3.1 AJÁNLATADÁS

A Pappas Auto-nak az új és használt gépjárművek értékesítése során az ajánlatadás, illetve az azzal kapcsolatos kapcsolattartás, illetve tárgyalások gördülékeny lebonyolítása érdekében szüksége van az Ön egyes adataira. Adatai kizárólag akkor kerülnek rögzítésre rendszereinkbe, amennyiben Ön telefonon, emailben, vagy személyesen ajánlatot kér konkrét gépjárműre. 

Adatkezelési cél: Új és használt gépjármű ajánlatadáshoz, az azzal kapcsolatos kommunikációhoz kötődő adatkezelések.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím, születési idő, kiadott ajánlatok. Opcionálisan továbbá: irodai telefonszám, cégnév. 

Adatok tárolásának időtartama: A Pappas Auto adatait, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, maximum az utolsó kiadott ajánlatot követő 5 évig tárolja vagy visszavonásig tárolja, utána automatikusan megsemmisíti.

 

3.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

A Pappas Auto-nak az új és használt gépjármű értékesítésére vonatkozó szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése és az ehhez kapcsolódó kapcsolattartás érdekében szükséges van az Ön egyes adataira.  

Adatkezelési cél: Új és használt gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím, számlázási cím

Adatok tárolásának időtartama: a Pappas Auto a szerződéskötéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Pappas Auto a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig őrzi.   

 

3.3 MARKETING CÉLÚ REKLÁM KÜLDÉSE

 

A Pappas Auto annak érdekében, hogy az aktuális ajánlatokról, akciókról hírlevél formájában tudja értesíteni Önt, szükség van az Ön által megadott adatokra. A megadott kapcsolattartási adatait kizárólag abban az esetben használjuk, amennyiben ehhez külön írásban, vagy személyesen tabletes rendszerünkben hozzájárulását adja.

Adatkezelési cél: A Pappas Auto által forgalmazott termékekről és a nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, marketing célú reklámanyag küldése 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím.

Adatok tárolásának időtartama: Az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig

 

3.4. SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

 

A Pappas Auto a gépjármű szervízelésére vonatkozó szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése és az ehhez kapcsolódó kapcsolattartás érdekében szüksége van az Ön egyes adataira.  

Adatkezelési cél: Szervízszolgáltatás teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím, számlázási cím.

Adatok tárolásának időtartama: a Pappas Auto a szerződéskötéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Pappas Auto a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig őrzi. 

 

3.5. BIZTOSÍTÓI KÁRRENDEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

A Pappas Auto a járműkárok esetében az Ügyfél megbízása alapján intézi Ügyfél képviseletét a Biztosító előtt a kárbejelentés, a kárfelvétel és a kárrendezési eljárás során. 

Adatkezelési cél: Ügyfél által adott megbízás teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím, számlázási cím, születési idő/hely, vezetői engedély kibocsátási dátuma, érvényességi ideje, kibocsátó hatóság, sorszám, vezetői engedély kategóriája, érvényessége, vizsga időpontja, korlátozás kódja 

Adatok tárolásának időtartama: a Pappas Auto a szerződés teljesítéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Pappas Auto a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig őrzi.  

 

3.6. GÉPJÁRMŰBÉRLÉS, PRÓBAÚTRA JELENTKEZÉS

 

A Pappas Auto-nak a gépjármű bérlés illetve a próbaútra történő jelentkezés során a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése valamint a kapcsolattartás érdekében szüksége van az Ön egyes adataira.  

Adatkezelési cél: a kölcsönzésre, illetve a bérlésre vonatkozó szerződés dokumentálása, a jogosítvány érvényességének ellenőrzése, fizetési műveletek végrehajtása, az esetleges büntetések továbbhárítása, a bekövetkezett károk rendezése, biztosítási ügyintézés, későbbi kapcsolattartás, valamint alkalomszerű GPS tracking a jármű visszaélésszerű használata esetében

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, mobiltelefonszám, cím, születési idő, cégnév, céges telefonszám.

Adatok tárolásának időtartama: a Pappas Auto a szerződéskötéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Pappas Auto a jogszabály alapján fennálló megőrzési kötelezettség időtartamáig őrzi.  

 

3.7. PANASZÜGYINTÉZÉS 

 

A Pappas Auto-nak az Ön által benyújtott panaszának megválaszolása érdekében szüksége van az Ön egyes adataira. 

Adatkezelési cél: az Ön által benyújtott panasz kezelése, a panasz megválaszolása, minőségbiztosítás, valamint a vállalat belső folyamatainak javítása

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a panaszának megválaszolása érdekében történik 

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, cím, egyéb Ön által a panaszban megadott személyes adat

Adatok tárolásának időtartama: a Pappas Auto a panasszal érintett szerződéshez kapcsolódó adatait a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének határidejéig őrzi. 

 

Történik-e automatizált döntéshozatal, végeznek az adataim alapján profilalkotást?

 

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást sem.

 

4. Kinek lesznek az adataim továbbítva?

 

Minden címzett az Európai Unión belül található. Nem történik adattovábbítás harmadik (azaz EU-n kívüli) országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 

4.1 Főbb adatfeldolgozó(k)

 

Mercedes Benz Hungária Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.

KIA Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

F Automobil Import Kft.
Székhely: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.

Pappas Holding GmbH
Székhely: 5020 Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 111.

 

Amennyiben az általunk megbízott szolgáltatókról további információ lenne szükséges, úgy ezzel kapcsolatban az adatvedelem@pappas.hu e-mail elérhetőségen érdeklődhet.
 

 

5. Mely jogokat tudom érintettként érvényesíteni?

Ön jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kezdeményezni. Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat is a személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben Ön az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, ezen szándékát jelezheti írásban a 2040 Budaörs, Csata utca 23. címre postázva vagy e-mailen az adatvedelem@pappas.hu e-mail címen. Amennyiben a tiltakozása megalapozott, az adatait nem fogjuk a továbbiakban kezelni.

Amennyiben Ön az előbb felsorolt valamely jogával élni kíván vagy azon az állásponton van, hogy az adatainak kezelése nem áll összhangban az adatvédelmi jogszabályokkal, úgy kérjük, elsőként írjon az adatvedelem@pappas.hu e-mail címre vagy küldjön levelet a Budapest, Kárpát u. 21. címre. A kérelmét a Pappas Auto igyekszik haladéktalanul feldolgozni, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül megválaszolni. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Erről (a késedelem okainak megjelölésével) a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Mindezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is előterjesztheti.

Ön ezen felül bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint személyes adatait a vonatkozó előírások megsértésével kezeljük. A pert Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.